GU2 - Grundläggande Utbildning inom Grön Utveckling

Detta är en webbsida för arbetsdokument som behöver spridas till olika personer som deltar i våra projekt och satsningar.

Här finns också länksamlingar som tillhör utbildningar av olika slag.

Vi lägger även ut filer som annars skulle bifogas e-posten, men där det bedömts att filerna är för stora för att gå den vägen.

Här finns också filer som är redovisning av uppdrag till uppdragsgivare. Speciellt sådana uppdrag där vi lovat att redovisa digitala svar.

Det finns därför inga länkar vidare från denna sida, utan de personer som behöver informationen blir underrättade om direktlänkar till respektive sida.

Uppdaterades senast 2010-11-22 av webmaster@gu2.se